Бриф на дизайн или разработку сайта

https://forms.yandex.ru/u/6110da3309a51ee31150c58b/?iframe=1